br

Vetor — Shiny gold satin ribbon on white background

Shiny gold satin ribbon on white background - 168395066
Tamanho
Tamanhos standard
S899 x 533 px • 72 dpi899 x 533 px12.49 x 7.4 inches
M2661 x 1576 px • 300 dpi2661 x 1576 px8.87 x 5.25 inches
L6331 x 3751 px • 300 dpi6331 x 3751 px21.1 x 12.5 inches
XL9496 x 5626 px • 300 dpi9496 x 5626 px31.65 x 18.75 inches
VArquivos Editáveis em EPS e SVG

Imagens Similares